Що таке свердло. Складові частини свердла конструктивні елементи спірального свердла

40

Свердління є одним з поширених методів попередньої обробки отворів на токарних верстатах. Залежно від конструкції і призначення розрізняють свердла: спіральні, перові, для глибокого свердління, центрувальні, ежекторні та ін найбільшого поширення набули спіральні свердла (на малюнку свердла: а — спіральне з конічним хвостовиком, б — спіральне з циліндричним хвостовиком, в — для глибокого свердління). Свердло має: дві головні ріжучі кромки, утворені перетином передніх гвинтових поверхонь канавок, по яких сходить стружка, із задніми поверхнями, зверненими до поверхні різання; поперечну ріжучу кромку (перемичку), утворену перетином обох задніх поверхонь; дві допоміжні ріжучі кромки, утворені перетином передніх поверхонь з поверхнею стрічки. Стрічка свердла-вузька смужка на його циліндричній поверхні, розташована уздовж гвинтової канавки і забезпечує напрямок свердла при різанні. Кут нахилу гвинтової канавки ω кут між віссю свердла і дотичній до гвинтової лінії по зовнішньому діаметру свердла (ω=20-30 градусів). Кут нахилу поперечної ріжучої кромки (перемички) ψ — гострий кут між проекціями поперечної і головної ріжучих крайок на площину, перпендикулярну осі свердла (ψ=50-55 градусам). Кут ріжучої частини (кут при вершині) 2φ-кут між головними ріжучими крайками при вершині свердла (φ=118 градусам). Передній кут γ-кут між дотичною до передньої поверхні в даній точці ріжучої кромки і нормаллю в тій же точці до поверхні обертання ріжучої кромки навколо осі свердла. По довжині ріжучої кромки передній кут γ є величиною змінною. Задній кут α-кут між дотичною до задньої поверхні в даній точці ріжучої кромки і дотичній в тій же точці до кола її обертання навколо осі свердла. Задній кут свердла-величина змінна: α=8-14 градусів на периферії свердла і α=20-26 градусів — ближче до центру свердла.

Геометричні параметри різця впливають на сили різання і знос ріжучих крайок леза.

Терміни та визначення елементів різців наведені в гост 25751-83.

Геометричні параметри головки різця визначають положення його передніх і задніх поверхонь щодо основної опорної поверхні.

Кут нахилу l головної ріжучої кромки може бути позитивним, негативним або рівним нулю.від утла l залежать форма стружки, напрямок її сходу по передній поверхні леза і зміцнення.якщо головна ріжуча кромка збігається з основною площиною, що проходить через вершину леза, l =0, якщо спрямована вгору, кут l позитивний, якщо вниз, кут l негативний.

Головний кут в плані j визначає співвідношення між шириною і товщиною зрізу при постійних значеннях подачі і глибини різання. Допоміжний кут в плані j 1 рекомендується при жорсткій системі приймати в межах 10-15°,при нежорсткій системі 20-30 о, при обробці деталей з врізанням 30-45 о.

Рис. 10 робоча частина різця

Перехідну ріжучу кромку виконують або по радіусу або у відефаски під кутом јо= j/2 і довжиною f =0,5…3,0 мм в залежності від размероврезца, задній кут на перехіднойкромке a о = a.

Рис. 11 геометричні параметри різця

Головний передній кут g зменшує деформацію стружки і оброблюваної поверхні,впливає на величину і напрямок сил різання, міцність ріжучої кромки, стійкість різця і якість обробленої поверхні.

Головний задній кут a вибирають в залежності від оброблюваного матеріалу.

Допоміжний задній кут 1 призначають однаковим з прийнятим заднім кутом a. Для відрізних і прорізних рездів a 1 = l — 2°.

Радіус вершини леза впливає на роботу різця також, як кут j 1 . Зі збільшенням радіусаокругленія підвищуються якість обробленої поверхні і стійкість різця. Збільшення радіуса можливо толькопрі жорстких умовах роботи, щоб уникнути вібрацій.

Головна ріжуча кромка виконує основну роботу різання і теоретично повинна бути гострою. Практично завжди є деякий радіус, званий радіусом округлення ріжучої кромки r (рис. 12). При роботі з малою товщиною зрізу а радіус округлення істотно впливає на процес різання, так як змінює передній кут.

Значення радіуса r залежить від зернистості інструментального матеріалу і способу обробки передньої і задньої поверхонь:

R = 6…8 мкм для різців з швидкорізальних сталей, алмазів, втм; r = 1,5…17 мкм для різців з пластинами з твердого сплаву і r = 30…40мкм для резпів, оснащених мінерало-керамічними пластинами.

Що таке свердло. Складові частини свердла конструктивні елементи спірального свердла

Рис. 12. Форма ріжучої кромки в поперечному перерізі і її вплив на передній кут

Передня поверхня леза виконується плоскою або криволінійною. Плоску поверхню застосовують для обробки крихких і дуже твердих матеріалів, криволінійну — для обробки в’язких,мягкіхі середньої твердості матеріалів. Передня поверхня забезпечується зміцнюючої стрічкою f =0,2…1,0 мм (менші-для малих подач). Розміри фасок, канавок залежать від режимів різання і в основному від подачі. Більшій подачі відповідають великі значення f, r .

Свердла

Свердло-осьовий ріжучий інструмент для утворення отворів в суцільному матеріалі і збільшення діаметра наявного отвору. Свердла є одним з найпоширеніших видів інструментів. У промисловості застосовують свердла: спіральні, перові, одностороннього різання, ежекторні, кільцевого свердління, а також спеціальні комбіновані. Свердла виготовляють з легованої сталі 9хс, швидкорізальних сталей р6м5 і ін., і оснащені твердим сплавом вк6, вк6-м, вк8, вкю-м і ін.

Спіральні свердла. Спіральні свердла мають найбільше поширення і складаються з наступних основних частин: ріжучої, калібруючої або направляючої, хвостової і сполучної. Головні ріжучі кромки свердла (рис. 13) прямолінійні і нахилені до осі свердла під головним кутом в плані j .

Що таке свердло. Складові частини свердла конструктивні елементи спірального свердла

Рис. 13 спіральне свердло

Що таке свердло. Складові частини свердла конструктивні елементи спірального свердла

Рис.14 геометричні параметри спірального свердла

Ріжуча і калібрує частини свердла складають її робочу частину, на якій утворені дві гвинтові канавки, що створюють два зуба, що забезпечують процес різання. На робочій частині свердла (рис. 15) є шість лез: два головних (1 — 2 і 1″ — 2″), два допоміжних (1 — 3 і 1″ — 3″), розташованих на калібруючої частини свердла, яка служить для направлення в процесі роботи і є запасом на переточку, і два на перемичці (0 — 2 і 0-2″). Ці леза розташовані на двох зубах і мають безперервну просторову ріжучу кромку, що складається з п’яти різноспрямованих відрізків (3 — 1 , 1 — 2, 2 — 2″, 2″ — 1″, 1″ — 3″).

Що таке свердло. Складові частини свердла конструктивні елементи спірального свердла

Рис.15 ріжучі кромки спірального свердла

Для зменшення тертя об утворену поверхню отвору і зменшення теплоутворення в процесі роботи свердло на всій довжині направляючої частини має заниження по спинці з залишенням у ріжучої кромки стрічки шириною 0,2 — 2 мм в залежності від діаметра свердла. Стрічки забезпечують напрямок свердла в процесі різання, і тільки на початку, на довжині, рівній 0,5 значення подачі, вони працюють в якості допоміжної ріжучої кромки. Для зменшення тертя при роботі на стрічках роблять потоніння у напрямку до хвостовика (зворотна конусність 0,03 — 0,12 мм по діаметру на 100 мм довжини). Розмір потоніння залежить від діаметра свердла.

Спіральні свердла з швидкорізальної сталі з циліндричним хвостовиком виготовляють діаметром від 1 до 20 мм.в залежності від довжини робочої частини свердла ділять на коротку (гост 4010 — 77), середню (гост 10902 — 77) і довгу (гост 886 — 77 і гост 12122 -77) серії. Свердла з конічним хвостовиком виготовляють діаметром від 6 до 80 мм (гост 10903 — 77), подовжені (гост 2092 — 77) і довгі (гост 12121 — 77). Дрібнорозмірні свердла діаметром від 0,1 до 1,5 мм для збільшення міцності виготовляють з потовщеним циліндричним хвостовиком (гост 8034 — 76).

Швидкорізальні свердла діаметром понад 6 — 8 мм роблять зварними, хвостовики у цих свердел, а також хвостовики і корпусу у свердел, оснащених твердим сплавом, виготовляють зі сталі 45, 40х, крім того, для корпусів свердел, оснащених твердим сплавом, застосовують сталь 9хс і швидкорізальні сталі.

Ріжуча частина свердла. Продуктивність і стійкість свердла багато в чому залежать від значення головного кута в плані j . Подібно головному кутку в плані прохідного різця, кут j свердла впливає на складові сили різання, довжину ріжучої кромки і елементи перетину стружки. Зазвичай на кресленнях свердел вказують значення кута при вершині 2 j. Зі збільшенням кута при вершині свердла зменшується активна довжина ріжучої кромки і збільшується товщина зрізається шару, при цьому збільшуються сили, що діють на одиницю довжини ріжучої кромки,

Що таке свердло. Складові частини свердла конструктивні елементи спірального свердла

Свердління є одним з поширених методів попередньої обробки отворів на токарних верстатах. Залежно від конструкції і призначення розрізняють свердла: спіральні, перові, для глибокого свердління, центрувальні, ежекторні та ін найбільшого поширення набули спіральні свердла (на малюнку свердла: а — спіральне з конічним хвостовиком, б — спіральне з циліндричним хвостовиком, в — для глибокого свердління). Свердло має: дві головні ріжучі кромки, утворені перетином передніх гвинтових поверхонь канавок, по яких сходить стружка, із задніми поверхнями, зверненими до поверхні різання; поперечну ріжучу кромку (перемичку), утворену перетином обох задніх поверхонь; дві допоміжні ріжучі кромки, утворені перетином передніх поверхонь з поверхнею стрічки. Стрічка свердла-вузька смужка на його циліндричній поверхні, розташована уздовж гвинтової канавки і забезпечує напрямок свердла при різанні. Кут нахилу гвинтової канавки ω кут між віссю свердла і дотичній до гвинтової лінії по зовнішньому діаметру свердла (ω=20-30 градусів). Кут нахилу поперечної ріжучої кромки (перемички) ψ — гострий кут між проекціями поперечної і головної ріжучих крайок на площину, перпендикулярну осі свердла (ψ=50-55 градусам). Кут ріжучої частини (кут при вершині) 2φ-кут між головними ріжучими крайками при вершині свердла (φ=118 градусам). Передній кут γ-кут між дотичною до передньої поверхні в даній точці ріжучої кромки і нормаллю в тій же точці до поверхні обертання ріжучої кромки навколо осі свердла. По довжині ріжучої кромки передній кут γ є величиною змінною. Задній кут α-кут між дотичною до задньої поверхні в даній точці ріжучої кромки і дотичній в тій же точці до кола її обертання навколо осі свердла. Задній кут свердла-величина змінна: α=8-14 градусів на периферії свердла і α=20-26 градусів — ближче до центру свердла.

Геометричні параметри різця впливають на сили різання і знос ріжучих крайок леза.

Терміни та визначення елементів різців наведені в гост 25751-83.

Геометричні параметри головки різця визначають положення його передніх і задніх поверхонь щодо основної опорної поверхні.

Кут нахилу l головної ріжучої кромки може бути позитивним, негативним або рівним нулю.від утла l залежать форма стружки, напрямок її сходу по передній поверхні леза і зміцнення.якщо головна ріжуча кромка збігається з основною площиною, що проходить через вершину леза, l =0, якщо спрямована вгору, кут l позитивний, якщо вниз, кут l негативний.

Головний кут в плані j визначає співвідношення між шириною і товщиною зрізу при постійних значеннях подачі і глибини різання. Допоміжний кут в плані j 1 рекомендується при жорсткій системі приймати в межах 10-15°,при нежорсткій системі 20-30 о, при обробці деталей з врізанням 30-45 о.

Рис. 10 робоча частина різця

Перехідну ріжучу кромку виконують або по радіусу або у відефаски під кутом јо= j/2 і довжиною f =0,5…3,0 мм в залежності від размероврезца, задній кут на перехіднойкромке a о = a.

Що таке свердло. Складові частини свердла конструктивні елементи спірального свердла

Рис. 11 геометричні параметри різця

Головний передній кут g зменшує деформацію стружки і оброблюваної поверхні,впливає на величину і напрямок сил різання, міцність ріжучої кромки, стійкість різця і якість обробленої поверхні.

Головний задній кут a вибирають в залежності від оброблюваного матеріалу.

Допоміжний задній кут 1 призначають однаковим з прийнятим заднім кутом a. Для відрізних і прорізних рездів a 1 = l — 2°.

Радіус вершини леза впливає на роботу різця також, як кут j 1 . Зі збільшенням радіусаокругленія підвищуються якість обробленої поверхні і стійкість різця. Збільшення радіуса можливо толькопрі жорстких умовах роботи, щоб уникнути вібрацій.

Головна ріжуча кромка виконує основну роботу різання і теоретично повинна бути гострою. Практично завжди є деякий радіус, званий радіусом округлення ріжучої кромки r (рис. 12). При роботі з малою товщиною зрізу а радіус округлення істотно впливає на процес різання, так як змінює передній кут.

Значення радіуса r залежить від зернистості інструментального матеріалу і способу обробки передньої і задньої поверхонь:

R = 6…8 мкм для різців з швидкорізальних сталей, алмазів, втм; r = 1,5…17 мкм для різців з пластинами з твердого сплаву і r = 30…40мкм для резпів, оснащених мінерало-керамічними пластинами.

Що таке свердло. Складові частини свердла конструктивні елементи спірального свердла

Рис. 12. Форма ріжучої кромки в поперечному перерізі і її вплив на передній кут

Передня поверхня леза виконується плоскою або криволінійною. Плоску поверхню застосовують для обробки крихких і дуже твердих матеріалів, криволінійну — для обробки в’язких,мягкіхі середньої твердості матеріалів. Передня поверхня забезпечується зміцнюючої стрічкою f =0,2…1,0 мм (менші-для малих подач). Розміри фасок, канавок залежать від режимів різання і в основному від подачі. Більшій подачі відповідають великі значення f, r .

Свердла

Свердло-осьовий ріжучий інструмент для утворення отворів в суцільному матеріалі і збільшення діаметра наявного отвору. Свердла є одним з найпоширеніших видів інструментів. У промисловості застосовують свердла: спіральні, перові, одностороннього різання, ежекторні, кільцевого свердління, а також спеціальні комбіновані. Свердла виготовляють з легованої сталі 9хс, швидкорізальних сталей р6м5 і ін., і оснащені твердим сплавом вк6, вк6-м, вк8, вкю-м і ін.

Спіральні свердла. Спіральні свердла мають найбільше поширення і складаються з наступних основних частин: ріжучої, калібруючої або направляючої, хвостової і сполучної. Головні ріжучі кромки свердла (рис. 13) прямолінійні і нахилені до осі свердла під головним кутом в плані j .

Що таке свердло. Складові частини свердла конструктивні елементи спірального свердла

Рис. 13 спіральне свердло

Що таке свердло. Складові частини свердла конструктивні елементи спірального свердла

Рис.14 геометричні параметри спірального свердла

Ріжуча і калібрує частини свердла складають її робочу частину, на якій утворені дві гвинтові канавки, що створюють два зуба, що забезпечують процес різання. На робочій частині свердла (рис. 15) є шість лез: два головних (1 — 2 і 1″ — 2″), два допоміжних (1 — 3 і 1″ — 3″), розташованих на калібруючої частини свердла, яка служить для направлення в процесі роботи і є запасом на переточку, і два на перемичці (0 — 2 і 0-2″). Ці леза розташовані на двох зубах і мають безперервну просторову ріжучу кромку, що складається з п’яти різноспрямованих відрізків (3 — 1 , 1 — 2, 2 — 2″, 2″ — 1″, 1″ — 3″).

Що таке свердло. Складові частини свердла конструктивні елементи спірального свердла

Рис.15 ріжучі кромки спірального свердла

Для зменшення тертя об утворену поверхню отвору і зменшення теплоутворення в процесі роботи свердло на всій довжині направляючої частини має заниження по спинці з залишенням у ріжучої кромки стрічки шириною 0,2 — 2 мм в залежності від діаметра свердла. Стрічки забезпечують напрямок свердла в процесі різання, і тільки на початку, на довжині, рівній 0,5 значення подачі, вони працюють в якості допоміжної ріжучої кромки. Для зменшення тертя при роботі на стрічках роблять потоніння у напрямку до хвостовика (зворотна конусність 0,03 — 0,12 мм по діаметру на 100 мм довжини). Розмір потоніння залежить від діаметра свердла.

Спіральні свердла з швидкорізальної сталі з циліндричним хвостовиком виготовляють діаметром від 1 до 20 мм.в залежності від довжини робочої частини свердла ділять на коротку (гост 4010 — 77), середню (гост 10902 — 77) і довгу (гост 886 — 77 і гост 12122 -77) серії. Свердла з конічним хвостовиком виготовляють діаметром від 6 до 80 мм (гост 10903 — 77), подовжені (гост 2092 — 77) і довгі (гост 12121 — 77). Дрібнорозмірні свердла діаметром від 0,1 до 1,5 мм для збільшення міцності виготовляють з потовщеним циліндричним хвостовиком (гост 8034 — 76).

Швидкорізальні свердла діаметром понад 6 — 8 мм роблять зварними, хвостовики у цих свердел, а також хвостовики і корпусу у свердел, оснащених твердим сплавом, виготовляють зі сталі 45, 40х, крім того, для корпусів свердел, оснащених твердим сплавом, застосовують сталь 9хс і швидкорізальні сталі.

Ріжуча частина свердла. Продуктивність і стійкість свердла багато в чому залежать від значення головного кута в плані j . Подібно головному кутку в плані прохідного різця, кут j свердла впливає на складові сили різання, довжину ріжучої кромки і елементи перетину стружки. Зазвичай на кресленнях свердел вказують значення кута при вершині 2 j. Зі збільшенням кута при вершині свердла зменшується активна довжина ріжучої кромки і збільшується товщина зрізається шару, при цьому збільшуються сили, що діють на одиницю довжини ріжучої кромки,Від діаметра свердла. Для підвищення жорсткості і міцності свердла його серцевина потовщується до хвостовика на 1,4-1,8 мм на кожні 100 мм довжини.

Перемичка свердла впливає на процес різання.

Ріжучі елементи свердла. Робоча частина свердла (див. Рис.) має шестьлезвий (ріжучих кромок). Двоглавні ріжучі кромки (1-2, 1′-2′). Двопомічних кромки (1-3, 1′-3′) розташованих на калібруючої частини і службовці для направлення свердла в процесі роботи. Двопоперечні кромки (0-2, 0-2′) утворюють перемичку. Всі ці леза розташовані на двох зубах і мають безперервну просторову ріжучу кромку, що складається з п’яти різноспрямованих відрізків (3-1, 1-2, 2-2′, 2′-1′, 1′-3′).

Геометричні параметри свердла

Кут при вершині свердла — 2  . Для швидкорізальних свердел 118-120 о, для твердосплавних 130-140 о. Кут впливає на продуктивність і стійкість свердла, на сили різання, довжину ріжучої кромки і елементи перетину стружки.

Кут нахилу поперечного леза (перемички) —  (=50-55 о).

Кут нахилу гвинтових канавок свердла  впливає на міцність, жорсткість свердла і стружкоотвод.

Рекомендується для крихких матеріалів  = 10-16 о, для обробки матеріалів середньої міцності і в’язкості - = 25-35 о, для обробки в’язких матеріалів - = 35-45 о.

Кут нахилу гвинтової канавки в даному перерізі  х визначається за формулою

Що таке свердло. Складові частини свердла конструктивні елементи спірального свердла

Де r-радіус свердла;

R х – радіус свердла в даній точці.

Крок гвинтових канавок р .
Що таке свердло. Складові частини свердла конструктивні елементи спірального свердла

Де d-діаметр свердла.

Діаметр серцевини свердла-d o або к приймають равнимк =(0,125 … 0,145) d .

Для зміцнення інструменту діаметр к збільшується до хвостовика свердла на 1,4-1,8 мм на 100 мм довжини.

Діаметр спинки зуба свердла q вибирають по залежностіq = (0,99…0,98) d .

ПЩо таке свердло. Складові частини свердла конструктивні елементи спірального свердларофіль стружкових канавок.

Кут стружкової канавки θ при обробці легких сплавів дорівнює 116 о, інших матеріалів 90…93 о.

Радіуси дуг, що утворюють профіль гвинтовий канавки свердла приймаються равниміr к =(0,75 … 0,9) d , r к =(0,22…0,28) d , а центри дуг лежать на прямій, що проходить через центр поперечного перерізу свердла.

Ширина пера. Розрізняють ширину пера в нормальному до осі перерізу о і в перерізі, нормальному напрямку стружкової канавки, яку вказують на кресленні інструменту. Ширину перав про визначають в нормальному до осі свердла перетині за формулою:

Що таке свердло. Складові частини свердла конструктивні елементи спірального свердла

Передній кут головних ріжучих крайок  . кут є величиною змінної, найбільше його значенні на периферії свердла, а найменше – в центрі. Кут може бути визначений в нормальномn-n (n ) перерізі. Максимальне значення знаходиться за формулою

Що таке свердло. Складові частини свердла конструктивні елементи спірального свердла

Передні кути на поперечній ріжучої кромці мають великі негативні значення (можуть досягати -60 о). Змінюються по довжині кромки. Найбільше значення в центрі свердла.

Це призводить до наступного: ріжуча кромка не ріже, а вдавлюється в метал. На це витрачається 65% осьової сили різання і 15% крутного моменту. Для зменшення осьової сили зменшують кут при вершині свердла, при цьому крутний момент зростає і поліпшуються його ріжучі властивості.

Задній кут головних ріжучих крайок —  утворюється на ріжучій частині свердла на головних і поперечних ріжучих крайках. Є змінним і вимірюється в нормальному і циліндричному перетинах.

Що таке свердло. Складові частини свердла конструктивні елементи спірального свердла

Мінімальне значення приймає на периферії свердла, максимальне – в центрі. Епюра кутів показана на малюнку. Для свердел з швидкорізальних сталей приймається  = 8-15 о. Для твердосплавних = 4-6 о.

Зміна передніх і задніх кутів в процесі різання. У процесі різання передні і задні кути змінюються і відрізняються від кутів заточування. Їх називають кінематичними або дійсними кутами різання. Найбільше значення при свердлінні має кінематичний задній кут.

Кінематичний задній кут  к змінюється уздовж головної ріжучої кромки свердла. Залежить від подачі і радіуса розглянутої точки ріжучого леза. Для забезпечення достатнього значення заднього кута в процесі різання його роблять змінним уздовж ріжучої кромки. На периферії 8-14 о, а у серцевини 20-25 о в залежності від діаметра свердла.

ФЩо таке свердло. Складові частини свердла конструктивні елементи спірального свердлаорми задньої поверхні свердел. Розрізняють одноплощинні і двоплощинні форми задньої поверхні.

Оформлення задньої поверхні по площині. це найбільш простий одноплощинний спосіб заточування свердел, при ньому необхідно мати задні кути не менше 20 — 25°. При цьому способі заточування значення заднього кута залежать від кута при вершині свердла2  і заднього кута на периферії .

Недоліком таких свердел є прямолінійна поперечна кромка, яка при роботі з кондуктором не забезпечує правильного центрування свердла.

До
Що таке свердло. Складові частини свердла конструктивні елементи спірального свердладвухплоскостной формі задньої поверхні свердел відноситься конічна, циліндрична і гвинтова форма задньої поверхні.

Така форма задньої поверхні дозволяє отримати незалежні значення заднього кута на периферії  , кута при вершине2  і кута нахилу поперечної кромки .

Конічна форма задньої поверхні свердла є ділянкою конічної поверхні.

Для утворення задніх кутів вершина конуса зміщується щодо осі свердла на величину н , рівну або більше радіуса перемички, і конуса нахилена до поздовжньої осі свердла під кутом .

Циліндрична форма задньої поверхні свердла є ділянкою циліндричної поверхні. Цей метод застосовують рідко.

Гвинтова форма задньої поверхні свердла є розгортається гвинтовою поверхнею. Вона дозволяє отримати раціональний розподіл значень задніх кутів і більш опуклу поперечну кромку свердла, що покращує самоцентрування свердла при роботі.

У таких свердел збільшуються значення задніх кутів на поперечній ріжучої кромці, що призводить до зменшення осьових навантажень. Великою перевагою гвинтового заточування є можливість автоматизації процесу заточування.

Свердло-це поширений ріжучий інструмент, який використовується не тільки для отримання наскрізних отворів методом свердління, але і для збільшення розмірів вже наявних.

Технічно вироби являють собою насадки під ручні дрилі, перфоратори і різні верстати.

Саме свердління має на увазі вибірку матеріалу за рахунок обертального руху гострої ріжучої кромки.

Інструмент ділиться на величезну кількість видів за своєю формою і призначенням.

характеристики свердел

Головна характеристика будь-якого свердла — його міцність, яка повинна перевищувати цей показник у оброблюваного матеріалу.

Інструмент, залежно від умов використання, має різний розмір і форму.

Відрізняється також кут заточування ріжучої частини, колір і ін.

Кожен виріб має хвостовик, тип якого повинен відповідати патрону дрилі, шуруповерта або верстата.

Матеріал

Для виготовлення свердла використовується різні за своїми характеристиками сплави.

При цьому застосовується так звана «швидкорізальна» сталь марок p18, p9, p9k15.

Якщо діаметр свердла перевищує 8 мм, в його виготовленні використовується метод зварювання, наприклад: вуглецева сталь для хвостовика, швидкорізальна сталь для робочої частини.

Для матеріалів з високими показниками твердості (в основному з металу), використовуються, як правило, кобальтові свердла.

Їх особливість полягає в тому, що робоча частина виробляється з швидкорізальної сталі р6м5к5, вк6м з додаванням кобальту.

Примітка

Після букви «к» в маркуванні завжди стоїть цифра, яка вказує на кількість кобальту в частинах.

Для свердління бетону, каменю та цегли використовуються твердосплавні побідитові свердла.

Наконечник такого інструменту має напайки з побідиту-сплаву вольфраму (90%) і кобальту (10%), розробленого в срср. Сучасних же модифікацій цього сплаву існує більше десяти.

Що таке свердло. Складові частини свердла конструктивні елементи спірального свердла

Важливо!

Побідитовий наконечник не ріже матеріал, а кришить, так що для роботи з металом, пластиком і деревом він не підходить.

Крім вольфраму і кобальту, в сплавах зустрічається хром, молібден, ванадій, а їх процентна кількість закладено в маркуванні.

Покриття

Щоб продовжити життя свердел, їх тіло має одне з перерахованих покриттів:

Оксидна плівка – значно підвищує стійкість до перегріву від тертя.

Також захищає виріб від іржі.

Термін служби, природно, зростає.

Алмазне покриття-найміцніше з існуючих.

Застосовується в основному на тих виробах, які використовуються при роботі з гранично твердими матеріалами, включаючи камінь і керамограніт.

Титанове покриття-загальна назва, що вказує, що в матеріалі міститься хімічна сполука титану-tin (нітридТитану), tiain (титано-алюмінієвий нітрид), ticn (карбонітрид титану).

Забарвлення

Колір свердла має велике значення.

Він свідчить про використовуваному покритті або способі обробки:

Сірий – рідний колір сталі.

Говорить про відсутність будь-якої обробки.

Найдешевші і недовговічні вироби мають саме сірий колір.

Що таке свердло. Складові частини свердла конструктивні елементи спірального свердла

Чорний-колір сталі, яка була піддана впливу перегрітої пари при остаточній обробці.

Чорні вироби набагато довговічніше, ніж попередній варіант.

Що таке свердло. Складові частини свердла конструктивні елементи спірального свердла

Жовтий-колір сталі, яка піддавалася відпуску (обробка металу з метою зняти його внутрішнє напруження).

Говорить про високу твердість сталі, причому його крихкість сильно знижена.

Що таке свердло. Складові частини свердла конструктивні елементи спірального свердла

Золотистий-колір нітриду титану. Яскраві золотисті інструменти дуже міцні, до того ж у них знижені показники тертя об заготовку.

Що таке свердло. Складові частини свердла конструктивні елементи спірального свердла

Розміри і вага

Виробники ріжучого інструменту пропонують вражаючий асортимент свердел всілякого «калібру», в залежності від конструкції і призначення.

Розглянемо найпоширеніші спіральні вироби по госту:

Короткі: 20 — 131 мм по довжині, 0,3 — 20 мм в діаметрі (гост 4010-77);

Подовжені: 19 – 205 мм по довжині, 0,3-20 мм в діаметрі (гост 10902-77);

Довгі: 56 — 254 мм по довжині, 1 – 20мм в діаметрі (гост 886-77).

Що стосується точної ваги, він залежить не тільки від конструкції виробів, їх розмірів, але і від матеріалу виготовлення.

Вага звичайних спіральних свердел знаходиться, як правило, в межах від декількох одиниць, до декількох десятків грам.

точність обробки

Для спіральних свердел існує така характеристика, як клас точності:

А — підвищена точність (10 – 13 квалитетов);

В1 – нормальна точність (до 14 квалитетов);

В – нормальна точність (до 15 квалитетов).

Квалітет є характеристикою точності, яка визначає значення допусків.

Види свердел

Вироби діляться на кілька груп по конструкції і призначенням.

Це дозволяє швидко підібрати інструмент під конкретні завдання.

За формою

На підставі форми свердла досить легко визначити, для якого матеріалу його можна використовувати:

Спіральне – класичний інструмент.

Робоча частина має два зубці, які закручені по спіралі.

Що таке свердло. Складові частини свердла конструктивні елементи спірального свердла

Інструмент, вгризаючись в матеріал, виштовхує своїми канавками стружку на поверхню.

Форма наконечника повністю залежить від матеріалу, для якого призначений інструмент.

Як правило, діаметр виробів не перевищує 80 мм.

Гвинтове-модернізований попередній варіант, що має більш досконалу форму канавок, що відводять стружку.

Ще одна відмінність – такі вироби більше по довжині.

Що таке свердло. Складові частини свердла конструктивні елементи спірального свердла

Пір’яне-плоске за формою виріб, ріжуча частина виготовлена у формі гострої піки, обриси якої переходять в більш широку лопатку.

Що таке свердло. Складові частини свердла конструктивні елементи спірального свердла

Інші назви-плоске різцеве свердло, що продиктовано його формою, перове.

У будівельників іменується перкою.

Використовується там, де потрібно отримати глибоке і одночасно широкий отвір.

Кільцеве — для тих випадків, коли потрібно висвердлити отвір з великим діаметром без попередньої підготовки.

Більш відомо, як коронка.

Що таке свердло. Складові частини свердла конструктивні елементи спірального свердла

Форма інструменту нагадує пустотілий циліндр, а на осі обертання знаходиться центрувальне спіральне свердло.

Частина, ріжуча матеріал, виконана або у вигляді зубів, твердосплавних напайок, або має напилення з алмазної крихти.

Конічне (конусне) — своєю формою нагадує конус з гострим наконечником.

Підходить для роботи з металом, товщина якого не перевищує 0,5 см.

Всього один інструмент здатний виконати різні за розміром отвори.

Що таке свердло. Складові частини свердла конструктивні елементи спірального свердла

Все залежить від початкового і кінцевого діаметра конуса, а також від глибини занурення.

З протилежних бічних сторін свердла знаходяться спеціальні канавки з заточеними крайками.

Ступінчасте-різновид конусного варіанту.

Конус розділений на ступені зі збільшенням їх діаметра, які мають свій розмір.

Що таке свердло. Складові частини свердла конструктивні елементи спірального свердла

Інструмент зручний тим, що дозволяє в процесі роботи відстежувати діаметр утвореного отвору.

Списоподібне – формою нагадують наконечник списа, звідки і назва.

Що таке свердло. Складові частини свердла конструктивні елементи спірального свердла

Використовуються при роботі з твердими, але одночасно крихкими матеріалами, наприклад, склом і кахлем.

Балерина (балеринка) — круговий свердло, яке використовується при роботі з деревом і кахлем.

Все залежить від встановленої ріжучої частини.

Спроектовано таким чином, щоб на виході виходило ідеально рівний отвір великого діаметру.

Інструмент має хрестоподібну форму з різцями, відстань до яких від центру може регулюватися.

Що таке свердло. Складові частини свердла конструктивні елементи спірального свердла

Так виставляється діаметр необхідного отвору.

Центральна частина-спіральне свердло, навколо якого і обертаються різці.

Свердла одностороннього різання.

Ріжучі кромки знаходяться з одного боку відносно осі самого інструменту.

У свою чергу діляться на гарматні (передній кінець стрижневидної форми наполовину зрізаний, що формує відвідний канал для стружки)

Що таке свердло. Складові частини свердла конструктивні елементи спірального свердла

І рушничні (обтиснута трубка з порожниною, через яку підводиться охолоджуюча рідина, і кутом канавки до 120 градусів).

Що таке свердло. Складові частини свердла конструктивні елементи спірального свердла

Трубчасті-аналогія коронок, але з більш довгою робочою частиною.

Що таке свердло. Складові частини свердла конструктивні елементи спірального свердла

Конструкції форстнера-вдосконалений варіант спірального інструменту, але з додатковими фрезами.

Що таке свердло. Складові частини свердла конструктивні елементи спірального свердла

Конструкції жирова-підвид гвинтового інструменту, що має три конуса на ріжучої частини, через що її довжина збільшена.

Що таке свердло. Складові частини свердла конструктивні елементи спірального свердла

Також конструкція доповнена перемичкою з пазом, яка підточена на третину ріжучої кромки.

Конструкції юдовіна і масарновського-інструмент з великим кутом канавки і особливою її формою, що і відрізняє його від інших видів.

Зенковочное – монолітний циліндр, що має кілька ріжучих крайок, що утворюють конус.

Використовується для зенковки отворів під головки гвинтів.

За призначенням

Інструмент ділиться за призначенням, що і є причиною його особливої форми в кожному конкретному випадку.

У будівництві, в побуті і на виробництві використовуються наступні свердла:

Універсальні.

Як зрозуміло з назви, справляються з більшістю матеріалів.

Мають особливу заточку, яка отримала відповідну назву – універсальна.

По дереву-це і спіральні, і пір’яні, кільцеві і гвинтові.

Що таке свердло. Складові частини свердла конструктивні елементи спірального свердла

По деревині добре працюють, в тому числі, свердла форстнера і балеринки.

По металу-конічні, корончасті, ступінчасті, а також класичні спіральні.

По бетону – корончасті з твердосплавними напайками, ударні спіральні і гвинтові.

Мають різні хвостовики під перфораторні патрони.

Для кераміки – коронки, списоподібні і балерини.

Перші виробляються без зубів.

Ріжучу функцію виконує спеціальне алмазне напилення.

При роботі по склу використовуються саме ці види.

По пластику – спеціальні спіральні варіанти і коронки, здатні проходити матеріал, не ламаючи його.

Існує спеціалізований інструмент, який використовується строго для виконання конкретного завдання:

Для глибокого свердління – спіральний інструмент, що має наскрізні канали.

Їх призначення – подача охолоджуючої рідини прямо на ріжучу частину.

Сюди відноситься рушничний і гарматний підвиди.

Одностороннього різу-інструмент, основне призначення якого полягає в створенні точних отворів.

Підвид-ежекторні свердла, розроблені під свердлильні верстати.

Як ясно з назви, ріжучі кромки зміщені до однієї сторони від осі, навколо якої відбувається обертання інструменту.

Центрувальне – специфічний інструмент, здатний в деталях проробляти виключно центрові отвори, але не більше того.

Що таке свердло. Складові частини свердла конструктивні елементи спірального свердла

як вибрати свердло

Підбираючи гарне свердло для будинку, слід орієнтуватися на колір виробу, його розмір, виробника.

Що стосується хвостовиків, то зустрічається один з перерахованих варіантів:

Циліндричний (під дрилі);

Конічний (хвостовик морзе);

Типу sds (під перфоратори);

Тригранний (під ручні дрилі), чотиригранний, шестигранний (hex під шуруповерти і дрилі).

Вибираючи свердло для професійної діяльності, корисними будуть:

Маркування- поєднання букв і цифр, що вказують на такі параметри, як діаметр, твердість сталі, домішки в сплаві, місце виробництва і його технологія.

&1&

Примітка

Маркування ставиться на вироби, діаметр яких більше 2 мм.

Кут заточування – відрізняється для різних матеріалів і являє собою кут між ріжучими крайками.

Від нього залежить легкість свердління і швидкість.

що потрібно знати про свердла

Хвостовик типу конус морзе зустрічається, як правило, на інструментах, призначених для установки в патрони промислових верстатів.

Так як ці хвостовики випускаються в розмірах від км0 до км7, а патрон верстата розрахований на роботу з одним варіантом, тому випускаються спеціальні набори перехідників.

Крім монолітних, виробляються свердла зі знімними наконечниками (перові збірні свердла).

Як правило, вони встановлюються на універсальні свердлильні верстати з чпу.

&1&

Наконечники при цьому виготовляються різної форми з твердих сплавів або порошкової сталі.

Важливо!

Свердла з покриттям з нітриду титану (tin) не можна заточувати.

В іншому випадку всі його показники міцності сходять нанівець.

виробники свердел

Сучасні виробники, перевірені часом:

Bosch – входить в трійку кращих брендів світу по будівельному інструменту;

Ruko-хороше співвідношення ціни і якості;

Зубр-виробник з хорошою ціновою політикою і довговічністю інструменту;

Haisser – потужні інструменти для промислових потреб.

Особлива увага приділяється свердлам радянського виробництва, як самим надійним і довговічним.

Сьогодні зустріти подібний інструмент важко, однак, кожен професіонал знає, що інструмент з маркуванням «зроблено в срср» завжди кращий.