4. Спеціальні вимоги до автостоянок з механізованими пристроями паркування автомобілів без участі водіїв

18

4.1. Склад і площі приміщень, параметри автостоянки з механізованим пристроєм визначаються відповідно до технічних особливостей використовуваної системи паркування автомобілів. *) 4.2. Управління механізованим пристроєм, контроль за його роботою і пожежною безпекою автостоянки повинні здійснюватися з приміщення розташованого на посадковому поверсі, диспетчером або автоматично. *) 4.3. Автостоянки з механізованим пристроєм необхідно обладнати установками автоматичного пожежогасіння згідно снип 2.04.09-84. *) 4.4. Для підключення автоматичних установок пожежогасіння до пересувної пожежної техніки слід передбачати сухотруби з сполучними головками (згідно п.3.8), що забезпечують розрахунковий витрата води. *) 4.5. Розміщення зрошувачів системи автоматичного водяного пожежогасіння повинно забезпечувати зрошення засклених поверхонь автомобіля. Вільний напір у чинного зрошувача повинен бути не менше 0,05 мпа. *) 4.6. Виключений. *) 4.7. Автостоянки з механізованими пристроями допускається проектувати надземними і підземними. Пристроювати надземні автостоянки допускається тільки до глухих стін будівель, що мають інше призначення: межа вогнестійкості стін повинен бути не менше 2,5 ч.*) 4.8. Блок автостоянки з механізованим пристроєм може мати місткість не більше 100 машиномісць і висоту споруди не більше 28 м. У разі компонування автостоянки з декількох блоків їх слід розділяти протипожежними перегородками з межею вогнестійкості не менше 0,75 ч. Для надземних і 2,5 ч. — для підземних. До кожного блоку повинен бути передбачений під’їзд для пожежних автомашин. При висоті споруди до 15 м над землею місткість блоку допускається збільшувати до 150 машиномісць. *) 4.9. Автостоянки з механізованими пристроями допускається проектувати iv ступеня вогнестійкості і класу конструктивної пожежної небезпеки с0. *) 4.10. У відкритих наземних механізованих автостоянках, із забезпеченням провітрювання і виконанням несучих конструкцій з межею вогнестійкості не менше rei 45, допускається не передбачати автоматичне і внутрішнє (від пожежних кранів) пожежогасіння, а також пожежну сигналізацію. При цьому спорудження такої автостоянки має бути обладнане сухотрубом для цілей внутрішнього пожежогасіння відповідно до пункту 5.7.

*) 5. Спеціальні вимоги до автостоянок відкритого типу

*) 5.1. Необхідна ступінь вогнестійкості, допустимі поверховість і площа поверху автостоянки відкритого типу в межах пожежного відсіку слід приймати по таблиці 3.

Таблиця 3

Ступінь вогнестійкості будівлі (споруди)

Клас конструктивної пожежної небезпеки будівлі (споруди)

Поверховість пожежного відсіку

Площа поверху в межах пожежного відсіку (м 2)

Одноповерхової будівлі

Багатоповерхової будівлі

у будівлях автостоянок ширина корпусу не повинна перевищувати 36 м.*) 5.2. У отворах зовнішніх стін автостоянки відкритого типу допускається застосування захисних пристроїв, що забезпечують наскрізне провітрювання автостоянки з урахуванням фактичних значень коефіцієнтів гідравлічних опорів зовнішніх огорож. При необхідності виділення місць зберігання автомобілів (боксів) допускається застосування тільки сітки з негорючих матеріалів. При цьому має забезпечуватися наскрізне провітрювання поверху, розмір осередку сітки повинен бути не менше 50 50 мм. На фасадах через кожні 30 метрів, починаючи з другого поверху, слід передбачати легко відкриваються зовні фрамуги шириною не менше 0,7 м на всю висоту отвору. Висота поверхових парапетів не повинна перевищувати 1 м.для зменшення впливу атмосферних опадів можуть передбачатися козирки з негорючих матеріалів над відкритими отворами. При цьому має забезпечуватися наскрізне провітрювання поверху. 5.3. Автостоянки для індивідуальних власників із закріпленими машино-місцями слід обладнати установками автоматичного пожежогасіння при розміщенні на поверсі 100 і більше машино-місць. 5.4. Кількість рамп і їх параметри визначаються завданням на проектування і проектом. 5.5. З кожного поверху слід передбачати не менше двох евакуаційних виходів відповідно до таблиці 3. В якості евакуаційного шляху допускається вважати прохід по пандусах на напівповерх до сходових кліток. Прохід повинен мати ширину не менше 80 см і на 10-15 см підніматися над проїжджою частиною (з пристроєм колесовідбою). *) 5.6. Конструкції сходових клітин у всіх будівлях відкритих стоянок, незалежно від їх ступеня вогнестійкості, повинні мати межу вогнестійкості і межа поширення вогню, відповідні ii ступеня вогнестійкості по снип 21-01-97*. 5.7. У спорудженні автостоянки повинні передбачатися закільцьовані сухотруби зі зворотними клапанами у патрубків, виведених назовні для пересувної пожежної техніки. Пропускна здатність сухотрубів повинна розраховуватися на зрошення кожної точки автостоянки двома струменями не менше 5 л/с кожна від різних стояків. Сухотруби з шафами пожежних кранів повинні мати зручний доступ з боку сходових клітин. Діаметр кранів на сухотрубах повинен бути 66 мм.на першому поверсі слід передбачати опалювальне приміщення для зберігання протипожежного інвентарю. 5.8. У будівлях автостоянок більше 6 поверхів в обсязі сходових клітин слід передбачати ліфти, які повинні бути пристосовані для підйому пожежних підрозділів. *) 5.9. Всі вбудовані і вбудовано-прибудовані приміщення, що не відносяться до автостоянки (в т. Ч. Автомагазини та ін.), повинні відділятися від простору автостоянки протипожежними стінами і перекриттями 1-го типу і проектуватися відповідно до діючих норм. 5.10. В автостоянках відкритого типу з шириною корпусу до 72 м включно передбачається природна вентиляція за рахунок провітрювання.

*) 6. Спеціальні вимоги до надбудови існуючих автостоянок

6.1. При проектуванні надбудови (реконструкції) існуючих автостоянок слід керуватися вимогами до проектування автостоянок закритого і відкритого типу згідно з цими нормами. 6.2. Існуючі автостоянки, що підлягають надбудові, можуть бути одноповерховими (площинними), заглибленими в землю, підземними. 6.3. Включення або не включення існуючої автостоянки в обсяг надбудови визначається завданням на проектування і проектом. 6.4. У разі, якщо в обсяг надбудови існуюча автостоянка не включається, надбудовується і існуюча частини автостоянки повинні мати роздільні конструкції, в’їзди і виїзди. Ув’язка інженерних комунікацій обох частин автостоянки визначається проектом. 6.4.1. Несучі опори і перекриття, на якому зводиться надбудова, повинні мати межу вогнестійкості не менше 2,5 ч. 6.4.2. Максимально допустима площа забудови (поверху) надбудовується корпусу повинна становити: 2500 кв.м — для відкритої автостоянки іііа ступеня вогнестійкості; 4000 кв. М — для відкритої автостоянки i-ii ступеня вогнестійкості; 5200 кв. М — для закритої автостоянки. Ширина корпусів надбудови повинна бути не більше 36 м. З метою забезпечення природного провітрювання простору між покриттям площинної автостоянки і перекриттям, на якому зводиться надбудова. Висота цього простору (зазору) повинна бути не менше 0,8 м, його огорожу і використання для складських та інших потреб не допускається. Розриви між корпусами повинні становити: 6 м — для закритих автостоянок; 12 м — для відкритих автостоянок i-ii ступеня вогнестійкості; 15 м — для відкритих автостоянок іііа ступеня вогнестійкості. В межах розривів існуючі бокси підлягають знесенню. З протилежних сторін розриву існуючі бокси, розташовані під споруджуваними корпусами, повинні бути захищені протипожежними перегородками з межею вогнестійкості не менше 0,5 ч. По висоті ці перегородки не повинні перегороджувати зазор (0,8 м) для провітрювання між покриттям боксів і перекриттям, на якому зводиться надбудова. Між корпусами можуть передбачатися окремі з’єднують проїзди (проходи). 6.4.3. Проїзди автостоянки, розташованої під надбудовою, повинні мати природне або штучне освітлення. 6.4.4. У разі здійснення надбудови з двох і більше корпусів поділ проїздів площинної автостоянки воротами в межах кожного корпусу не допускається. 6.4.5. Кожен бокс площинної автостоянки, над якою зводиться надбудова, слід обладнати спринклером з пристроєм закільцьованого сухотруба зі зворотними клапанами уЕвакуаційного шляху допускається вважати прохід по пандусах на напівповерх до сходових кліток. Прохід повинен мати ширину не менше 80 см і на 10-15 см підніматися над проїжджою частиною (з пристроєм колесовідбою).

#5.5. Конструкції сходових клітин у всіх будівлях відкритих стоянок, незалежно від їх ступеня вогнестійкості, повинні мати межу вогнестійкості і межа поширення вогню, відповідні ii ступеня вогнестійкості по снип 21-01-97*.

#5.6. У спорудженні автостоянки повинні передбачатися закільцьовані сухотруби зі зворотними клапанами у патрубків, виведених назовні для пересувної пожежної техніки. Пропускна здатність сухотрубів повинна розраховуватися на зрошення кожної точки автостоянки двома струменями не менше 5 л/сек. Кожна від різних стояків. Сухотруби з шафами пожежних кранів повинні мати зручний доступ з боку сходових клітин. Діаметр кранів на сухотрубах повинен бути 66 мм.на першому поверсі слід передбачати опалювальне приміщення для зберігання протипожежного інвентарю.

#5.7. У будівлях автостоянок більше 6 поверхів слід передбачати ліфти, які повинні відповідати вимогам нпб 250-97.

#5.8. Всі вбудовані і вбудовано-прибудовані приміщення, що не відносяться до автостоянки (в т.ч. Автомагазини та ін.), повинні відділятися від простору автостоянки протипожежними стінами і перекриттями i типу і проектуватися відповідно до діючих норм.

Приміщення чергового і приміщення для зберігання протипожежного інвентарю повинні обладнуватися автоматичною пожежною сигналізацією.

#5.9. В автостоянках відкритого типу передбачається природна вентиляція і димовидалення за рахунок провітрювання.

#*5.10. Автостоянки відкритого типу забороняється вбудовувати в нижні поверхи будівель іншого призначення крім житлових, за умови дотримання вимог мдсн 3.01-01, п.3.55.

6. Спеціальні вимоги до надбудови існуючих автостоянок

6.1. При проектуванні надбудови (реконструкції) існуючих автостоянок слід керуватися вимогами цих норм до проектування автостоянок закритого і відкритого типу.

6.2. Існуючі автостоянки, що підлягають надбудові, можуть бути одноповерховими (площинними), заглибленими в землю, підземними.

6.3. Включення або не включення існуючої автостоянки в обсяг надбудови визначається завданням на проектування і проектом.

#6.4. У разі, якщо в обсяг надбудови існуюча автостоянка не включається, надбудовується і існуюча частини автостоянки повинні мати роздільні конструкції, в’їзди і виїзди. Ув’язка інженерних комунікацій обох частин автостоянки визначається проектом.

#6.5. Несучі опори і нижнє перекриття, надбудови, повинні мати межу вогнестійкості не менше rej 150.

#6.6. Площа поверху надбудовується корпусу слід приймати по табл. 1 і 3 цих норм.

Ширина корпусу надбудови повинна бути не більше 40 м. Між покриттям площинної автостоянки і перекриттям, на якому зводиться надбудова, передбачається простір (зазор) висотою не менше 0,8 м для забезпечення природного провітрювання. Огорожа і використання цього простору для складських та інших потреб не допускається.

Розриви між корпусами повинні складати:

6 м. — для закритих автостоянок;

12 м. — для відкритих автостоянок i-ii ступеня вогнестійкості;

15 м. — для відкритих автостоянок іііа ступеня вогнестійкості.

В межах розривів існуючі бокси підлягають знесенню. Існуючі бокси, розташовані під споруджуваними корпусами і межують з розривом, повинні бути захищені від нього протипожежними перегородками з межею вогнестійкості не менше 0,5 ч. По висоті ці перегородки не повинні перегороджувати зазор (0,8 м.) для провітрювання між покриттям боксів і перекриттям, на якому зводиться надбудова. Між корпусами можуть передбачатися окремі з’єднують проїзди (проходи).

#6.7. Проїзди площинної автостоянки, розташовані під надбудовою, повинні мати природне або штучне освітлення.

#6.8. У разі здійснення надбудови з двох і більше корпусів поділ проїздів площинної автостоянки воротами в межах кожного корпусу не допускається.

#6.9. Кожен бокс площинної автостоянки, над якою зводиться надбудова, слід обладнати спринклером з пристроєм закільцьованого сухотруба зі зворотними клапанами у патрубків, виведених для підключення пересувної пожежної техніки.

#6.10. У площинних автостоянках, розташованих безпосередньо під надбудовуються корпусами, не допускається розміщення майстерень з ремонту автомобілів та ін.

6.11. При здійсненні надбудови слід забезпечити безпеку користувачів існуючої площинної автостоянки відповідно до норм з техніки безпеки будівництва.

7. Спеціальні вимоги до обвалованих автостоянок

7.1. Обваловані автостоянки, в основному, призначені для будівництва на внутрішньодворових територіях житлових районів, мікрорайонів, кварталів, з використанням покриття автостоянки для благоустрою та озеленення, ігрових і спортивних майданчиків.

#7.2. Відстань від в’їзду-виїзду з автостоянки і вентшахт до будівель іншого призначення регламентується вимогами санпін 2.2.1/2.1.1.1200-03.

7.3. Мінімальні відстані від обвалованих сторін автостоянок до будівель не лімітуються.

#7.4. Клас конструктивної пожежної небезпеки обвалованих автостоянок слід передбачати не нижче со, ступінь вогнестійкості — не нижче ii.

#7.5. При поділі поверхів двоповерхових автостоянок протипожежним перекриттям, протипожежні вимоги допускається приймати до кожного поверху як до одноповерхової будівлі (п.3.7) вогнестійкості протипожежного перекриття повинні бути не менше rеi 60.

Межа вогнестійкості несучих конструкцій, що забезпечують стійкість, протипожежного перекриття і вузлів кріплення між ними повинен бути не менше r 60.

Додаток 1 (обов’язкове)

Терміни та визначення

Основні терміни та їх визначення прийняті відповідно до снип 21-02-99.

Площинна автостоянка — майданчик для відкритого або закритого (в окремих боксах або металевих тентах) зберігання автомобілів в одному рівні.

Обваловані автостоянки — наземні або заглиблені автостоянки з обвалованими грунтом зовнішніми огороджувальними конструкціями, виступаючими вище рівня землі.

Пандус, рампа-похила конструкція, призначена для самостійного переміщення автомобілів з рівня (на рівень)землі і на різні рівні автостоянки.

Пандус (рампа) може бути відкритим, тобто не мають покриття і повністю або частково стінових огорож, а також закритим, що мають стіни і покриття, ізолюючі його від зовнішнього середовища.

Перший підземний поверх-верхній підземний поверх.

Підземний поверх-поверх при позначці підлоги приміщень нижче планувальної позначки землі більш ніж на половину висоти приміщень.

Приміщення для зберігання автомобілів-основне приміщення автостоянки, що за призначенням і використанням не відноситься до складських приміщень.

Посадковий поверх-поверх основного входу в автостоянку.

Пости технічного обслуговування (то) і поточного ремонту (тр) — місця з пристроями (оглядові ями) для самообслуговування власників легкового автотранспорту.

Цокольний поверх-поверх при позначці підлоги приміщень нижче планувальної позначки землі на висоту не більше половини висоти приміщень.

Додаток 2 (обов’язкове)

Вимоги до розробки розділів з охорони навколишнього середовища при проектуванні стоянок легкових автомобілів

1. Визначення викидів в атмосферу від автомобілів слід проводити за методикою, викладеною в онтп 01-91, додаток 5, при цьому враховувати наступні вихідні дані.

1.1 питомі викиди забруднюючих речовин (со; сн; nох) при розрахунках у проектах будівництва автостоянок до 2005 р. Слід приймати за даними таблиці 4 додатка 5 онтп 01-91 за показниками 2000 р. Показники режимів утримання автомобілів на автостоянках при визначенні валових викидів приймати за даними наведеної нижче довідкової таблиці (з урахуванням коефіцієнта усереднення за рік рівного 0,5):

Показники

Автостоянки

Постійного зберігання

Короткочасного зберігання

Під житловими будинками

При офісах

Загального призначення

Загальна кількість виїздів автомобілів в годину пік в % від загальної кількості машиномісць.

Те ж одночасно в’їздів.

Загальна кількість виїздів автомобілів в годину пік в % від загальної кількості машиномісць в стоянці в холодний період року (при негативнихТемпературах)

Те ж одночасно в’їздів

Загальний розбір автомобілів в найбільш напружену добу в % від загальної кількості місць у стоянці

#1.2 зазначене в таблиці кількість в’їздів на годину слід вважати від загальної кількості машино-місць, забезпеченого одним в’їздом-виїздом, але не менше 1 хвилини на виїзд однієї машини.

#1.3 питомі викиди діоксиду сірки (so2) слід приймати за даними таблиці, наведеної нижче:

Тип автомобіля

Вид палива

Питомий пробіговий викид so 2 , г/км

Холодний період

Теплий період закрита автостоянка

Легкові автомобілі

Автобуси**:

Особливо малого класу

Малого класу

Середнього класу

Великого класу

Великого класу

Особливо великого класу

Вантажні автомобілі**:

Особливо малої вантажопідйомності

Малої вантажопідйомності

Середньої вантажопідйомності

Великої вантажопідйомності

Великої вантажопідйомності

Особливо великої вантажопідйомності

Примітка:

1. Вид палива: б-бензин, д-дизельне паливо

2. Для газобалонних автомобілів (стиснений газ) питомі значення викидів so зменшуються на 10% в порівнянні з двигунами, що працюють на бензині.

3. Коефіцієнт впливу режиму руху приймається рівним 1,0.

4. Дані ( * * ) наведені для випадку розміщення на стоянках транспорту зазначених видів. Для со, сн, nох питомі викиди приймати за показниками 2000 р., розрахунок викидів проводити за онтп 01-91.

1.4 питомі викиди забруднюючих речовин від легкових автомобілів з дизельними двигунами приймати за даними таблиці, наведеної нижче

Примітка:

1. Зазначені в таблиці значення питомих викидів наведені при середньо-технічній швидкості руху-10 км / год (для відкритих майданчиків); для закритих приміщень (при швидкості руху 5 км/год) значення викидів со і сн повинні множитися на коефіцієнт 1,1.

2. Вплив температури зовнішнього повітря (для автостоянок відкритого типу при t менше 00с) слід враховувати множенням значень викидів со і ѕо2 на коефіцієнт 1,2; викидів сн і с на коефіцієнт 1,5.

1.5 визначення кількості викидів забруднюючих речовин в атмосферу при регулюванні двигуна на автомобілі в гаражних умовах (без ремонту двигуна) проводити при наступних умовах:

Регулювання проводиться при різних обертах двигуна на холостому ходу протягом 10 хв., що еквівалентно пробігу автомобіля 1,7 км при середній швидкості 10 км/год;

Кількість регулювань визначається технологічним розрахунком (кратне то-2);

Регулювання проводиться тільки при наявності шлангового відсмоктування, при цьому можливий прорив вихлопних газів в приміщення слід приймати не більше 10 %.

#1.6 для відкритих автостоянок кількість в’їздів і виїздів слід приймати відповідно 15 і 25 %.

2. Розрахунок вентиляції автостоянок слід проводити при наступних вихідних даних:

#2.1 повітрообмін в автостоянках індивідуального (особистого) транспорту визначається розрахунком при усередненому значенні кількості в’їздів і виїздів відповідно рівним 2 і 8% від загальної кількості машино-місць. При цьому концентрацію оксиду вуглецю (со) слід приймати 20 мг/куб.м. Обсяг повітрообміну не повинен становити менше 150 куб. М/год на одне машино-місце.

#2.2 повітрообмін в автостоянках короткочасного зберігання при офісах і загального призначення визначається розрахунком за максимальними значеннями кількості в’їздів і виїздів (п.1.1,таблиця). При цьому, концентрацію оксиду вуглецю (со) слід приймати в залежності від тривалості перебування людей, але не більше 1,0 години, керуючись даними технологічної частини проекту і госту «санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони» (12.1.005-88).

#2.3 у підземних автостоянках місткістю більше 25 машино-місць слід передбачати установку резервного припливного або витяжного вентилятора.

3. Вимоги онтп 01-91 і цього додатка (при розробці розділу проекту з охорони навколишнього середовища) відносяться до проектування знову споруджуваних автостоянок. Для реконструйованих об’єктів або споруджуваних на території діючих підприємств визначення викидів від автотранспорту (при розробці розділу проекту з охорони навколишнього середовища) проводиться окремими розрахунками для кожного підприємства.

Додаток 3 (інформаційне)

Роз’яснення про застосування вимог снип 21-02-99, всн 01-89 і нпб 110-99

Управління технормірованія держбуду росії і головне управління державної протипожежної служби мвс росії в листі від 24.10.2000 n 9-18/527 і від 20.10.2000 n 20/22/3764 дали наступні роз’яснення з питання застосування вимог снип 21-02-99, всн 01-89, нпб 110-99.

У зв’язку з введенням в дію з 01.07.2000 р. Снип 21-02-99″ стоянки автомобілів «вимоги всн 01-89″ підприємства з обслуговування автомобілів » мінавтотрансу ррфср в частині проектування приміщень і будівель для зберігання легкових автомобілів слід вважає недіючими.

Підприємства з обслуговування автомобілів, перераховані в преамбулі всн 01-89 (автотранспортні підприємства та об’єднання, станції технічного обслуговування та ін.), а також окремі приміщення для технічного обслуговування і ремонту легкових автомобілів, передбачувані в складі автостоянок (по п.5. 6 снип), слід проектувати з урахуванням вимог всн. Необхідність влаштування автоматичного пожежогасіння в приміщеннях постів то і тр, діагностування та регулювальних робіт визначається по розділу 6 всн (відповідне посилання на всн 01-89 є в п.2. 10 нпб 110-99), інших виробничих і складських приміщень — по нпб 110-99 в залежності від їх категорії.

Необхідність пристрою автоматичного пожежогасіння та пожежної сигналізації в автостоянках для легкових автомобілів регламентується снип 21-02-99 (п.п.6.28-6. 32).

У пункті 6.29 г) снип 21-02-99 встановлено загальне правило про пристрій автоматичного пожежогасіння в автостоянках, вбудованих в будівлі іншого призначення. Пункт 4.27.2 нпб 110-99 містить допущення від цього правила для невеликих (на 2 автомашини) стоянок, розташованих в цокольному і надземних поверхах.

Вибір засобів автоматичного пожежогасіння (водяне, пінне, газове, порошкове і т.п.) здійснюється проектною організацією з урахуванням технологічних і конструктивних особливостей приміщень, що захищаються і техніко-економічного обґрунтування. Допускається застосування самосрабативающих модулів і систем (порошкових, аерозольних та ін.), сертифікованих в установленому порядку. В цьому випадку ворота в відокремлених боксах слід передбачати глухими, без пристрою отворів, необхідних п.5. 40 снип.