Міждержавний стандарт

19

Плити повірочні та розмічальні

Технічні умови

Surface plates and face-plates. Specifications

Мкс 17.040.30 окп 39 3550, 39 3580

Дата введення 01.01.87

Цей стандарт поширюється на повірочні і розмічальні плити з чавуну і твердокам’яних порід (гранітні плити) розмірами до 2500 х 1600 мм.

1. Основні параметри і розміри

1.1. Плити повинні виготовлятися наступних виконань:

Чавунні: 1 — з ручною шабровкой робочих поверхонь;

2 — з механічно обробленими робочими поверхнями;

Гранітні: 3 — плити без бортових захоплень, з нормованими допусками перпендикулярності бічних поверхонь до робочої поверхні і взаємної перпендикулярності бічних поверхонь;

4 — плити з двома бортовими захопленнями і нормованим допуском перпендикулярності двох бічних поверхонь до робочої поверхні;

5 — плити з чотирма бічними захопленнями і нормованим допуском перпендикулярності бічних поверхонь до робочої і взаємної перпендикулярності бічних поверхонь одного з кутів плити. Плити розмірами 1600 х 1000 мм і більше повинні мати нормовані допуски прямолінійності бічних поверхонь по 5-го ступеня точності гост 24643 .

Примітки:

1. На бічних поверхнях плит 5-го виконання розмірами 1600 х 1000 мм і більше повинні бути нанесені через кожні 100 мм оцифровані ризики.

2. Плити виконання 4-5 виготовляють на замовлення споживача.

1.2. Основні розміри і класи точності плит повинні відповідати зазначеним в табл. 1.

Т абл і ца 1

Розміри плит, мм

Виконання

Класи точності

Видання офіційне

Передрук заборонена

© видавництво стандартів, 1986

© іпк видавництво стандартів, 2003

Продовження табл. 1

Розміри плит, мм

Виконання

Класи точності

Приклад умовного позначення плити виконання 1, 0-го класу точності, розмірами 1000 х 630 мм:

Допуск перпендикулярності бічних поверхонь до робочої поверхні і бічних поверхонь гранітних плит виконання 4 і 5 між собою не повинні перевищувати 7-го ступеня точності по гост 24643 .

2.8. На замовлення споживача робочі поверхні чавунних плит повинні бути розділені на квадрати і прямокутники поздовжніми і поперечними ризиками.

На замовлення споживача гранітні плити можуть бути виготовлені з пазами по гост 1574 і різьбовими отворами.

2.9. Плити виконань 1 і 2 повинні виготовлятися з чавуну з фізико-механічними властивостями не нижче властивості марки сч 18 по гост 1412 .

2.10. Твердість робочої поверхні чавунних плит повинна бути 170-229 нв по гост 9012 . Різниця в твердості на будь-яких ділянках поверхні однієї плити не повинна перевищувати 10 нв для плит розмірами 630 х 400 мм і менше, 15 нв для плит розмірами понад 630 х 400 мм.

2.11. Гранітні плити повинні виготовлятися з діабазу, габро і різного типу гранітів, що мають межу міцності на стиск не менше 264,9 мпа. Матеріал повинен мати однорідну структуру. Колір кожної плити повинен бути однорідним.

Допускається неоднорідність структури і кольору плит, що не впливають на експлуатаційні якості.

Гост 10905-86 с. 4

2.12. На поверхнях гранітних плит не повинно бути тріщин, вибоїн та інших дефектів, що псують зовнішній вигляд і впливають на експлуатаційні якості плит.

Виправлення дефектів на робочій поверхні плити не допускається.

2.13. Шорсткість робочих поверхонь механічно оброблених чавунних (виконання 2) і гранітних плит по гост 2789 повинна відповідати зазначеній в табл. 5.

Таблиця 5

Розміри плит, мм

Параметр шорсткості ra робочих поверхонь, мкм, плит класів точності

Від 250 х 250 до 630 х 400

Від 1000 х 630 до 2500 х 1600

2.14. Шорсткість бічних поверхонь — не більше у чавунних плит ra<5 мкм, у гранітних ra<2,5 мкм.

2.15. Необроблені поверхні чавунних плит повинні бути очищені і пофарбовані.

2.16. У чавунних плит розмірами 630 х 400 мм і менше повинні бути три опорні точки, а у плит розмірами понад 630 х 400 мм не менше п’яти опорних точок.

Опори чавунних плит розмірами 1000 х 630 мм і більше повинні бути регульованими.

На замовлення споживача опори чавунних плит розмірами 630 х 400 мм і менше повинні бути регульованими. У чавунних плит розмірами понад 630 х 400 мм розташування опор повинно давати можливість установки плит у вільному (розвантаженому) стані на три основні опорні точки.

2.17. У гранітних плит розмірами 630 х 400 мм і менше повинні бути три опорні точки, а у плит розмірами понад 630 х 400 мм не менше п’яти опорних точок.

Опори гранітних плит розмірами 630 х 400 мм і більше повинні бути регульованими.

На замовлення споживача опори гранітних плит розмірами 400 х 400 мм і менше повинні бути регульованими. У гранітних плит розмірами 1000 х 630 мм і більше розташування опор повинно давати можливість установки плит у вільному (розвантаженому) стані на три опорні точки.

2.18. Плити всіх розмірів повинні бути забезпечені ручками, скобами або виїмками.

2.19. На поверхнях чавунних плит не повинно бути тріщин, раковин, сторонніх включень і інших дефектів, що знижують якість. Матеріал для закладення раковин повинен бути однорідним з матеріалом плити. Твердість на місці забитої раковини не повинна бути більше твердості матеріалу плити навколо раковини.

2.20. У чавунних плит внутрішні напруги повинні бути зняті. Плити повинні бути розмагнічені.

2.21. Повний середній термін служби — 10 років.

Критерієм граничного стану плит є невиконання вимог пп. 2.5 і 2.6 в частині найбільшого прогину в будь-якому місці під дією зосередженого навантаження.

(змінена редакція, вим. № 1).

2.22. Встановлений повний термін служби-5 років.

2.23. Термін збереженості гранітних плит — 2 роки, чавунних плит 0 і 00 класів — 1,5 року, плит класу 1-2 роки, плит класу 2 і 3 — 3 роки за умови переконсервації через 2 роки.

3. Комплектність

3.1. У комплект плит повинні входити:

Опори регульовані;

До плит додають паспорт по гост 2.601 , що включає інструкцію з експлуатації.

4. Правила приймання

4.1. Для перевірки відповідності плит вимогам цього стандарту проводять приймальний контроль і періодичні випробування.

4.2. При приймальному контролі кожну плиту перевіряють на відповідність вимогам пп. 2.1-2.3, 2.7, 2.8, 2.12-2.20, 3.1.

4.3. Періодичні випробування проводять не рідше одного разу на три роки не менше ніж на трьох плитах, з числа пройшли приймальний контроль, на відповідність всім вимогам цього стандарту крім пп. 2.21-2.23.

Якщо при випробуваннях виявлено що плити відповідають всім вимогам цього стандарту, то результати періодичних випробувань вважають позитивними.

(змінена редакція, вим. № 1).

5. Методи контролю

5.1. Повірка плит-по мі 2007.

5.2. Вплив кліматичних факторів середовища при транспортуванні перевіряють на типовому представнику при проведенні періодичних випробувань в кліматичних камерах. Випробування проводять після двогодинної витримки плит в кожному режимі в кліматичних камерах при температурі мінус (50±3) і плюс (50+3) °с і при відносній вологості (95+3) %. Після випробувань відхилення від площинності не повинні перевищувати значень за п.2.2.

5.3. Вплив тряски при транспортуванні перевіряють на типовому представнику при проведенні періодичних випробувань. Випробування проводять при транспортуванні упакованих плит на вантажній автомашині при русі по грунтовій дорозі на відстань 250 км зі швидкістю 20-40 км/ч.

Після випробувань відхилення від площинності не повинні перевищувати значень, зазначених у п.2.2.

(змінена редакція, вим. № 1).

5.4. Показники по пп. 2.21-2.23 підтверджуються при проведенні періодичних випробувань за результатами підконтрольної експлуатації не менше 10 плит. Результати аналізу підконтрольної експлуатації вважають позитивними, якщо:

1) всі контрольовані плити відповідають вимогам п. 2.2 після зберігання: гранітні плити протягом не менше 2 років, чавунні плити 0 і 00 класів точності не менше 1,5 років, плити класу точності 1 не менше 2 років і плити класів точності 2 і 3 не менше 3 років (п. 2.23);

2) середнє значення повного терміну служби плит — не менше 10 років (п. 2.21);

3) всі контрольовані плити не досягнуть граничного стану протягом 5 років (п.2.22).

(введений додатково, вим. № 1).

6. Маркування, упаковка, транспортування та зберігання

6.1. На бічній стороні кожної плити або на прикріпленій пластині повинні бути нанесені:

Товарний знак підприємства-виробника;

Клас точності;

Рік випуску;

Номер по системі нумерації підприємства-виробника;

Позначення цього стандарту.

Маркування повинна бути чистою, чіткою і рівною.

6.2. Чавунні плити повинні бути піддані консервації по гост 9.014 .

6.3. Термін консервації — не менше 2 років.

6.4. На паспортах до плит, атестованих за вищою категорією якості, має бути нанесено зображення державного знака якості.

6.5. Перед упаковкою робочі поверхні плит повинні бути накриті кришками або щитками і упаковані в дерев’яні ящики по гост 2991 (для вантажів масою до 200 кг) або по гост 10198 (для вантажів масою понад 200 кг), викладені водонепроникним матеріалом. Торці ящика повинні бути обтягнуті сталевий пакувальної стрічкою по гост 3560 .

6.6. Маркування транспортної тари — по гост 14192 .

6.7. Ящики з плитами можуть транспортуватися будь-яким видом транспорту в критих транспортних засобах.

6.8. Ящики з упакованими плитами повинні бути встановлені так, щоб виключалася можливість їх переміщення.

6.9. Допускається транспортувати плити в контейнерах без пакування їх в транспортну

6.10. Плити при транспортуванні повинні витримувати без пошкоджень тряску з прискоренням 30 м / с 2 при частоті ударів від 80 до 120 в хвилину, перепад температур від мінус 50 до плюс 50 °с, відносну вологість до 98% при температурі 35 °с.

(змінена редакція,вим . № 1).

6.11. Плити повинні зберігатися в сухих опалювальних приміщеннях при температурі повітря від плюс 5 до плюс 40 °с і відносній вологості до 80 %.

Повітря в приміщенні не повинен містити домішок агресивних газів.

7. Гарантії виробника

7.1. Виробник гарантує відповідність плит вимогам цього стандарту при дотриманні правил зберігання, транспортування та експлуатації.

(змінена редакція, вим. № 1).

7.2. Гарантійний термін експлуатації — 12 міс з дня введення в експлуатацію чавунних плит і 18 міс — гранітних плит.

Інформаційні дані

1. Розроблений і внесений міністерством верстатобудівної та інструментальної промисловості

2. Затверджений і введений в дію постановою державного комітету срср за стандартами від 27.01.86 № 189

4. Посилальні нормативно-технічні документи

5. Обмеження терміну дії знято за протоколом № 7-95 міждержавної ради зі стандартизації, метрології та сертифікації (нус 11-95)

6. Видання (серпень 2003 р.) зі зміною № 1, затвердженим у грудні 1988 р. (нус 3-89)

Редактор м. І. Максимова технічний редактор н.с. Гришанова коректор в. І. Кануркіна комп’ютерна верстка і. А. Налейктой

Вид. Осіб. № 02354 від 14.07.2000. Здано в набір 11.08.2003. Підписано до друку 18.09.2003. Уел. Печ. Л. 0,93. Уч. — издл. 0,75.

Тираж 108 прим.з 12021. Зак. 815.

Іпк видавництво стандартів, 107076 москва, колодязний пров., 14. Http://www.standards.ru e-mail: [email protected] набрано у видавництві на пеом філія іпк видавництво стандартів-тип. «московський друкар», 105062 москва, лялін пров., 6.

Плити призначені для контролю площинності за методом «плям на фарбу» і для точних розмічальних робіт. Використовуються в якості опорних і настановних поверхонь при складанні різних машин і агрегатів.

Плити виготовляються з чавуну і поділяються на:

  1. з ручною шабровкою робочих поверхонь;
  2. з механічно обробленими робочими поверхнями. Плити випускаються з шаброванной, шліфованої поверхнею.

Контрольно-вимірювальні прилади — квп) — це обладнання, без якого сьогодні неможливо уявити сучасне виробництво. Вимірювання необхідні на кожному продуктивному етапі і в самих різних промислових сферах. Тому вимірювальні інструменти так різноманітні, це і плити повірочні і розмічальні (чавунні) гост 10905-86, мікрометри, мікатори, повірочні і лекальні лінійки, шагометри, кутоміри, товщиноміри, твердоміри, мікроскопи, штангенциркулі, і т. Д.

Купити плити повірочні та розмічальні (чавунні) гост 10905-86 з доставкою по росії

На сайті компанії тов «м-сервіс» можна швидко зробити замовлення вимірювального інструменту онлайн. Додайте товар в кошик, оформіть замовлення і отримаєте через кілька секунд рахунок на оплату. Де б не знаходилася ваша фірма — в челябінську, єкатеринбурзі, москві, санкт-петербурзі, хабаровську, криму і будь — якому іншому регіоні росії-ми доставимо вам замовлення транспортною компанією без зайвого клопоту. Доставка до терміналу безкоштовно.